WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.huiwenda.com    

时间 速度

检测时间:2020-06-30 10:25:48

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 141个点 9 39 55个独立IP 49个独立节点 200 0.163s 0.04s 0.069s 0.047s 文件不一致 文件不一致 17.754MB/s  
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 美国加利福尼亚旧金山亚马逊云 200 1.033s 0.003s 0.189s 0.311201s 11.352KB 11.352KB 36.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.628s 0.296s 0.373s 0.173421s 62.307KB 62.307KB 359.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.622s 0.268s 0.317s 0.240881s 62.307KB 62.307KB 258.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.617s 0.19s 0.402s 0.001060s 11.353KB 11.353KB 10.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 中国新疆克拉玛依电信 200 0.575s 0.006s 0.008s 0.000313s 62.31KB 62.31KB 194.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 中国WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM亚马逊云 200 0.523s 0.115s 0.316s 0.003721s 11.352KB 11.352KB 2.979MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.512s 0.002s 0.256s 0.001360s 11.353KB 11.353KB 8.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 加拿大蒙特利尔 200 0.48s 0.305s 0.391s 0.000654s 62.311KB 62.311KB 93.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.407s 0.003s 0.027s 0.251501s 62.31KB 62.31KB 247.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 中国湖北黄冈电信 200 0.406s 0.195s 0.257s 0.082359s 62.311KB 62.311KB 756.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.402s 0.086s 0.165s 0.157481s 62.309KB 62.309KB 395.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 中国湖北武汉移动 200 0.387s 0.103s 0.161s 0.151564s 62.311KB 62.311KB 411.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.379s 0.064s 0.132s 0.149260s 62.307KB 62.307KB 417.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国北京BGP多线 200 0.376s 0.07s 0.14s 0.155900s 62.309KB 62.309KB 399.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国甘肃兰州移动 200 0.361s 0.004s 0.02s 0.313642s 62.311KB 62.311KB 198.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东青岛联通 200 0.336s 0.055s 0.086s 0.124840s 62.31KB 62.31KB 499.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 中国山东青岛电信 200 0.316s 0.057s 0.063s 0.067441s 62.311KB 62.311KB 923.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市移动 移动 湖南 中国广东深圳移动 200 0.309s 0.014s 0.042s 0.118173s 62.309KB 62.309KB 527.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 中国山西太原移动 200 0.302s 0.094s 0.123s 0.153321s 62.311KB 62.311KB 406.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国江苏常州电信 200 0.282s 0.097s 0.158s 0.060541s 62.31KB 62.31KB 1.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 中国山东青岛联通 200 0.269s 0.08s 0.126s 0.082140s 62.309KB 758.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.262s 0.107s 0.14s 0.087199s 62.31KB 36KB 714.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.258s 0.07s 0.099s 0.077921s 62.307KB 62.307KB 799.613KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市移动 移动 湖北 中国天津腾讯云 200 0.256s 0.013s 0.055s 0.085280s 62.31KB 62.31KB 730.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 中国山东青岛联通 200 0.242s 0.086s 0.138s 0.051967s 62.31KB 62.31KB 1.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 中国WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM亚马逊云 200 0.239s 0.129s 0.181s 0.000455s 62.311KB 62.311KB 133.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 中国江苏苏州移动 200 0.237s 0.044s 0.095s 0.089396s 62.311KB 62.311KB 697.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国山东济南移动 200 0.236s 0.125s 0.152s 0.054681s 62.31KB 62.31KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 中国天津腾讯云 200 0.236s 0.034s 0.093s 0.079941s 62.307KB 22.5KB 779.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 中国四川成都电信 200 0.233s 0.012s 0.053s 0.071200s 62.31KB 62.31KB 875.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国浙江杭州移动 200 0.231s 0.172s 0.186s 0.029520s 62.311KB 62.311KB 2.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 中国安徽马鞍山电信 200 0.21s 0.08s 0.123s 0.043133s 62.311KB 62.311KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 中国江苏南京移动 200 0.204s 0.06s 0.088s 0.086860s 62.307KB 62.307KB 717.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.199s 0.044s 0.064s 0.067120s 62.309KB 62.309KB 928.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 中国山东青岛联通 200 0.189s 0.045s 0.065s 0.051580s 62.309KB 62.309KB 1.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 中国广西南宁移动 200 0.185s 0.013s 0.056s 0.085958s 62.311KB 62.311KB 724.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 中国天津腾讯云 200 0.183s 0.003s 0.048s 0.087499s 62.307KB 62.307KB 712.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 中国天津腾讯云 200 0.183s 0s 0.017s 0.074062s 62.31KB 62.31KB 841.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 中国山东青岛电信 200 0.181s 0.049s 0.092s 0.044073s 62.311KB 62.311KB 1.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国北京BGP多线 200 0.179s 0.003s 0.034s 0.062141s 62.309KB 62.309KB 1002.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 中国山东青岛电信 200 0.173s 0.057s 0.085s 0.057521s 62.311KB 62.311KB 1.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.17s 0.003s 0.037s 0.069916s 62.309KB 62.309KB 891.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市联通 联通 江西 中国湖南长沙联通 200 0.169s 0.014s 0.047s 0.077761s 62.309KB 62.309KB 801.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国天津腾讯云 200 0.165s 0.002s 0.031s 0.049240s 62.309KB 62.309KB 1.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 德国法兰克福亚马逊云 200 0.159s 0.155s 0.157s 0.000825s 62.311KB 62.311KB 73.758MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市铁通 铁通 福建 中国江苏南京移动 200 0.157s 0.025s 0.057s 0.066100s 62.307KB 62.307KB 942.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国湖南长沙联通 200 0.156s 0.005s 0.039s 0.081181s 62.309KB 62.309KB 767.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 中国福建泉州电信 200 0.154s 0.046s 0.082s 0.035814s 62.31KB 62.31KB 1.699MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 中国广东广州电信 200 0.154s 0.105s 0.115s 0.017356s 62.31KB 62.31KB 3.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国山东青岛联通 200 0.153s 0.056s 0.088s 0.032317s 62.31KB 62.31KB 1.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.152s 0.007s 0.029s 0.049100s 62.309KB 62.309KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国江苏南通移动 200 0.15s 0.004s 0.033s 0.086579s 62.311KB 62.311KB 719.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国山东青岛联通 200 0.15s 0.055s 0.086s 0.031787s 62.31KB 62.31KB 1.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 中国福建泉州电信 200 0.143s 0.001s 0.023s 0.042249s 62.31KB 62.31KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国山西太原移动 200 0.143s 0.026s 0.056s 0.058161s 62.311KB 62.311KB 1.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国江苏南通移动 200 0.142s 0.02s 0.059s 0.042121s 62.311KB 62.311KB 1.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.141s 0.006s 0.041s 0.065137s 62.311KB 956.608KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.139s 0.004s 0.031s 0.074919s 62.309KB 62.309KB 831.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 中国湖北黄冈电信 200 0.138s 0.051s 0.08s 0.029239s 62.311KB 62.311KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM亚马逊云 200 0.134s 0.003s 0.029s 0.076821s 11.352KB 11.352KB 147.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国湖南长沙电信 200 0.133s 0.002s 0.017s 0.049460s 62.31KB 62.31KB 1.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 中国广东深圳长城宽带 200 0.131s 0.048s 0.065s 0.035195s 62.31KB 62.31KB 1.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国湖北黄冈电信 200 0.131s 0.044s 0.071s 0.032622s 62.311KB 62.311KB 1.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 中国山东青岛联通 200 0.131s 0.028s 0.043s 0.047720s 62.31KB 62.31KB 1.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东青岛联通 200 0.13s 0.051s 0.077s 0.026193s 62.31KB 62.31KB 2.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 中国江苏常州电信 200 0.126s 0.051s 0.076s 0.024924s 62.31KB 62.31KB 2.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.125s 0.039s 0.082s 0.000220s 62.311KB 276.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 中国江苏常州电信 200 0.122s 0.053s 0.076s 0.023125s 62.31KB 62.31KB 2.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 中国福建泉州电信 200 0.118s 0.008s 0.022s 0.038170s 62.31KB 62.31KB 1.594MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 中国湖南岳阳电信 200 0.118s 0.081s 0.1s 0.000233s 62.311KB 261.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM亚马逊云 200 0.117s 0.086s 0.101s 0.000604s 62.31KB 62.31KB 100.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 中国山东青岛联通 200 0.117s 0.039s 0.056s 0.044521s 62.311KB 1.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国山东青岛联通 200 0.115s 0.047s 0.063s 0.034261s 62.31KB 62.31KB 1.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 中国福建泉州电信 200 0.112s 0.001s 0.016s 0.038621s 62.31KB 62.31KB 1.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国山东青岛联通 200 0.112s 0.023s 0.042s 0.052374s 62.311KB 1.162MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州楚雄市移动 移动 云南 中国广西南宁移动 200 0.111s 0.003s 0.03s 0.052940s 62.31KB 62.31KB 1.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国山东青岛联通 200 0.11s 0.04s 0.065s 0.022244s 62.31KB 62.31KB 2.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 中国山东青岛联通 200 0.109s 0.007s 0.012s 0.090875s 62.311KB 685.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 中国山西太原联通 200 0.102s 0.008s 0.039s 0.031382s 62.309KB 62.309KB 1.939MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国宁夏银川联通 200 0.101s 0.056s 0.07s 0.015420s 62.311KB 62.311KB 3.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 中国北京联通 200 0.1s 0.014s 0.015s 0.040494s 62.307KB 62.307KB 1.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 中国山东青岛电信 200 0.1s 0.023s 0.036s 0.046580s 62.311KB 62.311KB 1.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国山东青岛联通 200 0.1s 0.048s 0.066s 0.017107s 62.31KB 62.31KB 3.557MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.099s 0.01s 0.032s 0.044158s 62.309KB 62.309KB 1.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.098s 0.006s 0.029s 0.045561s 62.311KB 62.311KB 1.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.095s 0.033s 0.049s 0.028500s 62.309KB 62.309KB 2.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 中国安徽马鞍山电信 200 0.095s 0.038s 0.057s 0.018948s 62.311KB 62.311KB 3.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.093s 0.009s 0.029s 0.042260s 62.309KB 62.309KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 中国广西南宁移动 200 0.091s 0.004s 0.025s 0.043120s 62.311KB 62.311KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国湖南长沙联通 200 0.09s 0.002s 0.03s 0.029240s 62.309KB 62.309KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 中国山东青岛电信 200 0.09s 0.028s 0.043s 0.031060s 62.311KB 62.311KB 1.959MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 中国WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM亚马逊云 200 0.089s 0.004s 0.039s 0.011700s 11.352KB 11.352KB 970.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国天津腾讯云 200 0.089s 0s 0.017s 0.055594s 62.31KB 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国山东青岛联通 200 0.089s 0.018s 0.019s 0.025062s 62.31KB 62.31KB 2.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国贵州贵阳电信 200 0.088s 0.06s 0.069s 0.009133s 62.311KB 62.311KB 6.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国山东济南移动 200 0.087s 0.049s 0.058s 0.018961s 62.31KB 62.31KB 3.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 中国辽宁大连电信 200 0.086s 0.036s 0.053s 0.021981s 62.311KB 62.311KB 2.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 中国广东汕头电信 200 0.083s 0.049s 0.059s 0.012245s 62.309KB 62.309KB 4.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 中国山东青岛联通 200 0.081s 0.024s 0.03s 0.044455s 62.311KB 1.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国湖北黄冈电信 200 0.077s 0.013s 0.033s 0.022967s 62.311KB 62.311KB 2.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.075s 0.021s 0.029s 0.036920s 62.311KB 1.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.072s 0.004s 0.027s 0.022408s 62.309KB 62.309KB 2.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国浙江杭州移动 200 0.07s 0.009s 0.024s 0.029979s 62.311KB 62.311KB 2.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国江苏常州电信 200 0.07s 0.023s 0.035s 0.022640s 62.31KB 62.31KB 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 中国甘肃兰州移动 200 0.068s 0.028s 0.045s 0.014740s 62.311KB 62.311KB 4.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 中国山东青岛联通 200 0.068s 0.029s 0.042s 0.010100s 62.31KB 62.31KB 6.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 中国江苏苏州联通 200 0.065s 0.01s 0.024s 0.028060s 62.307KB 62.307KB 2.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国山东青岛电信 200 0.064s 0.007s 0.026s 0.019049s 62.311KB 62.311KB 3.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国四川成都联通 200 0.063s 0.024s 0.035s 0.014761s 62.309KB 62.309KB 4.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 中国湖北黄冈电信 200 0.063s 0.033s 0.042s 0.009935s 62.311KB 62.311KB 6.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 中国四川成都联通 200 0.062s 0.021s 0.032s 0.020460s 62.309KB 62.309KB 2.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 中国江苏常州电信 200 0.062s 0.022s 0.035s 0.013413s 62.31KB 62.31KB 4.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市铁通 铁通 广西 中国广西南宁联通 200 0.061s 0.004s 0.006s 0.038941s 62.31KB 62.31KB 1.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国山西太原移动 200 0.061s 0.024s 0.033s 0.018880s 62.311KB 62.311KB 3.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 中国山东青岛联通 200 0.061s 0.019s 0.02s 0.000260s 62.311KB 234.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国四川成都联通 200 0.059s 0.015s 0.027s 0.019822s 62.309KB 62.309KB 3.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 中国江苏南京移动 200 0.059s 0.027s 0.038s 0.010772s 62.307KB 62.307KB 5.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市联通 联通 江苏 中国江苏苏州联通 200 0.056s 0.018s 0.025s 0.013980s 62.307KB 62.307KB 4.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 中国江苏常州电信 200 0.052s 0.017s 0.028s 0.011970s 62.31KB 62.31KB 5.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 中国江苏南通移动 200 0.051s 0.021s 0.031s 0.010018s 62.311KB 62.311KB 6.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 中国辽宁沈阳联通 200 0.049s 0.021s 0.03s 0.009493s 62.309KB 62.309KB 6.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国北京联通 200 0.047s 0.008s 0.011s 0.031614s 62.307KB 62.307KB 1.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 中国宁夏中卫电信 200 0.046s 0.012s 0.022s 0.012960s 62.309KB 62.309KB 4.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国安徽马鞍山电信 200 0.045s 0.006s 0.019s 0.012548s 62.311KB 62.311KB 4.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 中国江苏苏州移动 200 0.044s 0.013s 0.023s 0.010523s 62.311KB 62.311KB 5.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 中国湖北黄冈电信 200 0.042s 0.001s 0.015s 0.013478s 62.311KB 62.311KB 4.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国湖北武汉移动 200 0.036s 0.006s 0.013s 0.015061s 62.311KB 62.311KB 4.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国天津腾讯云 200 0.036s 0s 0.017s 0.001253s 62.31KB 48.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 中国山西太原联通 200 0.035s 0.014s 0.018s 0.009460s 62.309KB 62.309KB 6.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 中国江苏苏州联通 200 0.034s 0.001s 0.012s 0.010681s 62.307KB 62.307KB 5.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 中国海南海口电信 200 0.029s 0.003s 0.01s 0.011760s 62.31KB 62.31KB 5.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国重庆移动 200 0.027s 0.016s 0.021s 0.000221s 62.311KB 275.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国WWW.899146.COM_WWW899146COM_899146COM亚马逊云 200 0.026s 0.001s 0.012s 0.001120s 11.352KB 11.352KB 9.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 中国安徽马鞍山电信 200 0.026s 0.013s 0.016s 0.006064s 62.311KB 62.311KB 10.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 中国重庆移动 200 0.024s 0.001s 0.008s 0.007423s 62.311KB 62.311KB 8.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 中国广东深圳长城宽带 200 0.024s 0.009s 0.012s 0.007432s 62.31KB 62.31KB 8.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 中国宁夏中卫电信 200 0.015s 0.012s 0.013s 0.000834s 62.309KB 62.309KB 72.96MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国北京联通 200 0.014s 0.004s 0.006s 0.005272s 62.307KB 62.307KB 11.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 中国广东深圳长城宽带 200 0.014s 0.009s 0.011s 0.000206s 62.311KB 295.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.01s 0.003s 0.005s 0.002454s 62.311KB 62.311KB 24.796MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 中国青海西宁电信 200 0.004s 0.002s 0.002s 0.000625s 62.311KB 62.311KB 97.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig

 

WWW.YH1117.COM_WWWYH1117COM__YH1117COM_ WWW.HG6268.COM_WWWHG6268COM__HG6268COM_ WWW.HG7982.COM_WWWHG7982COM__HG7982COM_ WWW.2JSAAA.COM_WWW2JSAAACOM__2JSAAACOM_ WWW.115966.COM_WWW115966COM__115966COM_ WWW.445758.COM_WWW445758COM__445758COM_ WWW.690877.COM_WWW690877COM__690877COM_ WWW.HG3267.COM_WWWHG3267COM__HG3267COM_ WWW.811AAA.COM_WWW811AAACOM__811AAACOM_ WWW.RB3399.COM_WWWRB3399COM__RB3399COM_ WWW.532858.COM_WWW532858COM__532858COM_ WWW.BM749.COM_WWWBM749COM__BM749COM_ WWW.141166.COM_WWW141166COM__141166COM_ WWW.199424.COM_WWW199424COM__199424COM_ WWW.HG7389.COM_WWWHG7389COM__HG7389COM_ WWW.13789G.COM_WWW13789GCOM__13789GCOM_ WWW.375503.COM_WWW375503COM__375503COM_ WWW.YH854.COM_WWWYH854COM__YH854COM_ WWW.384468.COM_WWW384468COM__384468COM_ WWW.XB99HH.COM_WWWXB99HHCOM__XB99HHCOM_ WWW.550180.COM_WWW550180COM__550180COM_ WWW.8804F.COM_WWW8804FCOM__8804FCOM_ WWW.UN7799.COM_WWWUN7799COM__UN7799COM_ WWW.JJ9611.COM_WWWJJ9611COM__JJ9611COM_ WWW.TYC559.COM_WWWTYC559COM__TYC559COM_ WWW.712477.COM_WWW712477COM__712477COM_ WWW.476601.COM_WWW476601COM__476601COM_ WWW.00037K.COM_WWW00037KCOM__00037KCOM_ WWW.198A56.COM_WWW198A56COM__198A56COM_ WWW.HG7751.COM_WWWHG7751COM__HG7751COM_ WWW.58557D.COM_WWW58557DCOM__58557DCOM_ WWW.WNS228.COM_WWWWNS228COM__WNS228COM_ WWW.FF5552.COM_WWWFF5552COM__FF5552COM_ WWW.3368FF.COM_WWW3368FFCOM__3368FFCOM_ WWW.003VIC.COM_WWW003VICCOM__003VICCOM_ WWW.362706.COM_WWW362706COM__362706COM_ WWW.577444.COM_WWW577444COM__577444COM_ WWW.50038R.COM_WWW50038RCOM__50038RCOM_ WWW.PU8848.COM_WWWPU8848COM__PU8848COM_ WWW.ML5777.COM_WWWML5777COM__ML5777COM_ WWW.HY388M.COM_WWWHY388MCOM__HY388MCOM_ WWW.AQ1888.COM_WWWAQ1888COM__AQ1888COM_ WWW.772210.COM_WWW772210COM__772210COM_ WWW.64566C.COM_WWW64566CCOM__64566CCOM_ WWW.BB1365.COM_WWWBB1365COM__BB1365COM_ WWW.HYLWIN.COM_WWWHYLWINCOM__HYLWINCOM_ WWW.407552.COM_WWW407552COM__407552COM_ WWW.DF5657.COM_WWWDF5657COM__DF5657COM_ WWW.5614M.COM_WWW5614MCOM__5614MCOM_ WWW.57800S.COM_WWW57800SCOM__57800SCOM_ WWW.6806PJ.COM_WWW6806PJCOM__6806PJCOM_ WWW.HG8304.COM_WWWHG8304COM__HG8304COM_ WWW.TZ3111.COM_WWWTZ3111COM__TZ3111COM_ WWW.183885.COM_WWW183885COM__183885COM_ WWW.773160.COM_WWW773160COM__773160COM_ WWW.880959.COM_WWW880959COM__880959COM_ WWW.HG9529.COM_WWWHG9529COM__HG9529COM_ WWW.AM5268.COM_WWWAM5268COM__AM5268COM_ WWW.DZJ212.COM_WWWDZJ212COM__DZJ212COM_ WWW.59666G.COM_WWW59666GCOM__59666GCOM_ WWW.99840T.COM_WWW99840TCOM__99840TCOM_ WWW.5956QQ.COM_WWW5956QQCOM__5956QQCOM_ WWW.6611XJ.COM_WWW6611XJCOM__6611XJCOM_ WWW.Y85844.COM_WWWY85844COM__Y85844COM_ WWW.510996.COM_WWW510996COM__510996COM_ WWW.334171.COM_WWW334171COM__334171COM_ WWW.HG7762.COM_WWWHG7762COM__HG7762COM_ WWW.U45638.COM_WWWU45638COM__U45638COM_ WWW.781498.COM_WWW781498COM__781498COM_ WWW.508MSC.COM_WWW508MSCCOM__508MSCCOM_ WWW.626516.COM_WWW626516COM__626516COM_ WWW.BJH159.COM_WWWBJH159COM__BJH159COM_ WWW.610212.COM_WWW610212COM__610212COM_ WWW.705081.COM_WWW705081COM__705081COM_ WWW.AM8585.COM_WWWAM8585COM__AM8585COM_ WWW.06266C.COM_WWW06266CCOM__06266CCOM_ WWW.91923H.COM_WWW91923HCOM__91923HCOM_ WWW.HG8092.COM_WWWHG8092COM__HG8092COM_ WWW.625519.COM_WWW625519COM__625519COM_ WWW.HG8176.COM_WWWHG8176COM__HG8176COM_ WWW.TX2233.COM_WWWTX2233COM__TX2233COM_ WWW.LEBA92.COM_WWWLEBA92COM__LEBA92COM_ WWW.55JS44.COM_WWW55JS44COM__55JS44COM_ WWW.07444B.COM_WWW07444BCOM__07444BCOM_ WWW.JSW599.COM_WWWJSW599COM__JSW599COM_ WWW.700345.COM_WWW700345COM__700345COM_ WWW.8543PJ.COM_WWW8543PJCOM__8543PJCOM_ WWW.567287.COM_WWW567287COM__567287COM_ WWW.523745.COM_WWW523745COM__523745COM_ WWW.68228S.COM_WWW68228SCOM__68228SCOM_ WWW.YH8885.COM_WWWYH8885COM__YH8885COM_ WWW.DOG999.COM_WWWDOG999COM__DOG999COM_ WWW.38778H.COM__WWW38778HCOM__38778HCOM_ WWW.274105.COM_WWW274105COM__274105COM_ WWW.HG7839.COM_WWWHG7839COM__HG7839COM_ WWW.81377R.COM_WWW81377RCOM__81377RCOM_ WWW.HG0541.COM_WWWHG0541COM__HG0541COM_ WWW.485432.COM_WWW485432COM__485432COM_ WWW.65335K.COM_WWW65335KCOM__65335KCOM_ WWW.V23138.COM_WWWV23138COM__V23138COM_ WWW.878075.COM_WWW878075COM__878075COM_ WWW.78AM00.COM_WWW78AM00COM__78AM00COM_ WWW.XIHATV.COM_WWWXIHATVCOM__XIHATVCOM_ WWW.06966W.COM_WWW06966WCOM__06966WCOM_ WWW.HG5018.COM_WWWHG5018COM__HG5018COM_ WWW.706889.COM_WWW706889COM__706889COM_ WWW.11220T.COM_WWW11220TCOM__11220TCOM_ WWW.209899.COM_WWW209899COM__209899COM_ WWW.563248.COM_WWW563248COM__563248COM_ WWW.65757Z.COM__WWW65757ZCOM__65757ZCOM_ WWW.K91019.COM_WWWK91019COM__K91019COM_ WWW.FB9911.COM_WWWFB9911COM__FB9911COM_ WWW.8582WW.COM_WWW8582WWCOM__8582WWCOM_ WWW.HG1656.COM_WWWHG1656COM__HG1656COM_ WWW.BMW143.COM_WWWBMW143COM__BMW143COM_ WWW.54443Q.COM_WWW54443QCOM__54443QCOM_ WWW.8026BB.COM_WWW8026BBCOM__8026BBCOM_ WWW.19158G.COM_WWW19158GCOM__19158GCOM_ WWW.LH2118.COM_WWWLH2118COM__LH2118COM_ WWW.567936.COM_WWW567936COM__567936COM_ WWW.493390.COM_WWW493390COM__493390COM_ WWW.535PK.COM_WWW535PKCOM__535PKCOM_ WWW.YT7688.COM_WWWYT7688COM__YT7688COM_ WWW.541665.COM_WWW541665COM__541665COM_ WWW.0333JS.COM_WWW0333JSCOM__0333JSCOM_ WWW.70039H.COM_WWW70039HCOM__70039HCOM_ WWW.55511S.COM_WWW55511SCOM__55511SCOM_ WWW.II4255.COM_WWWII4255COM__II4255COM_ WWW.YD1088.COM_WWWYD1088COM__YD1088COM_ WWW.HJC007.COM_WWWHJC007COM__HJC007COM_ WWW.8868PP.COM_WWW8868PPCOM__8868PPCOM_ WWW.725674.COM_WWW725674COM__725674COM_ WWW.68818C.COM_WWW68818CCOM__68818CCOM_ WWW.H00555.COM_WWWH00555COM__H00555COM_ WWW.W82233.COM_WWWW82233COM__W82233COM_ WWW.ZB0128.COM_WWWZB0128COM__ZB0128COM_ WWW.9K9966.COM_WWW9K9966COM__9K9966COM_ WWW.SB8101.COM_WWWSB8101COM__SB8101COM_ WWW.BM423.COM_WWWBM423COM__BM423COM_ WWW.110898.COM_WWW110898COM__110898COM_ WWW.TLC125.COM_WWWTLC125COM__TLC125COM_ WWW.LONG-8.COM_WWWLONG-8COM__LONG-8COM_ WWW.YZC553.COM_WWWYZC553COM__YZC553COM_ WWW.RB0467.COM_WWWRB0467COM__RB0467COM_ WWW.90307G.COM_WWW90307GCOM__90307GCOM_ WWW.6449F.COM_WWW6449FCOM__6449FCOM_ WWW.HG6356.COM_WWWHG6356COM__HG6356COM_ WWW.479878.COM_WWW479878COM__479878COM_ WWW.4996ZZ.COM_WWW4996ZZCOM__4996ZZCOM_ WWW.SMICAB.COM_WWWSMICABCOM__SMICABCOM_ WWW.XJ8855.COM_WWWXJ8855COM__XJ8855COM_ WWW.BY330.COM_WWWBY330COM__BY330COM_ WWW.0006YL.COM_WWW0006YLCOM__0006YLCOM_ WWW.7036HD.COM_WWW7036HDCOM__7036HDCOM_ WWW.802415.COM_WWW802415COM__802415COM_ WWW.HG3334.COM_WWWHG3334COM__HG3334COM_ WWW.9086II.COM_WWW9086IICOM__9086IICOM_ WWW.HG9868.COM_WWWHG9868COM__HG9868COM_ WWW.YH2272.COM_WWWYH2272COM__YH2272COM_ WWW.XB88TT.COM_WWWXB88TTCOM__XB88TTCOM_ WWW.446332.COM_WWW446332COM__446332COM_ WWW.1123JJ.COM_WWW1123JJCOM__1123JJCOM_ WWW.29496D.COM_WWW29496DCOM__29496DCOM_ WWW.YL2800.COM_WWWYL2800COM__YL2800COM_ WWW.7036FH.COM_WWW7036FHCOM__7036FHCOM_ WWW.849689.COM_WWW849689COM__849689COM_ WWW.BM460.COM_WWWBM460COM__BM460COM_ WWW.681606.COM_WWW681606COM__681606COM_ WWW.290359.COM_WWW290359COM__290359COM_ WWW.HS6666.COM_WWWHS6666COM__HS6666COM_ WWW.88210D.COM_WWW88210DCOM__88210DCOM_ WWW.563472.COM_WWW563472COM__563472COM_ WWW.HG1172.COM_WWWHG1172COM__HG1172COM_ WWW.114788.COM_WWW114788COM__114788COM_ WWW.E7966.COM_WWWE7966COM__E7966COM_ WWW.YXLMSP.COM_WWWYXLMSPCOM__YXLMSPCOM_ WWW.433611.COM_WWW433611COM__433611COM_ WWW.HB7555.COM_WWWHB7555COM__HB7555COM_ WWW.750SUN.COM_WWW750SUNCOM__750SUNCOM_ WWW.BM670.COM_WWWBM670COM__BM670COM_ WWW.109663.COM_WWW109663COM__109663COM_ WWW.HENGX7.COM_WWWHENGX7COM__HENGX7COM_ WWW.HG8154.COM_WWWHG8154COM__HG8154COM_ WWW.HG3400.COM_WWWHG3400COM__HG3400COM_ WWW.88528J.COM_WWW88528JCOM__88528JCOM_ WWW.WNS758.COM_WWWWNS758COM__WNS758COM_ WWW.356502.COM_WWW356502COM__356502COM_ WWW.751CP4.COM_WWW751CP4COM__751CP4COM_ WWW.HG0404.COM_WWWHG0404COM__HG0404COM_ WWW.105621.COM_WWW105621COM__105621COM_ WWW.106765.COM_WWW106765COM__106765COM_ WWW.0333JS.COM_WWW0333JSCOM__0333JSCOM_ WWW.HG9951.COM_WWWHG9951COM__HG9951COM_ WWW.582MSC.COM_WWW582MSCCOM__582MSCCOM_ WWW.75505R.COM_WWW75505RCOM__75505RCOM_ WWW.733809.COM_WWW733809COM__733809COM_ WWW.71337F.COM_WWW71337FCOM__71337FCOM_ WWW.65989D.COM_WWW65989DCOM__65989DCOM_ WWW.TY1126.COM_WWWTY1126COM__TY1126COM_ WWW.XSJ338.COM_WWWXSJ338COM__XSJ338COM_ WWW.30P222.COM_WWW30P222COM__30P222COM_ WWW.375503.COM_WWW375503COM__375503COM_ WWW.156711.COM_WWW156711COM__156711COM_ WWW.135234.COM_WWW135234COM__135234COM_ WWW.91136B.COM_WWW91136BCOM__91136BCOM_ WWW.249880.COM_WWW249880COM__249880COM_ WWW.AMBJLP.COM_WWWAMBJLPCOM__AMBJLPCOM_ WWW.HM0217.COM_WWWHM0217COM__HM0217COM_ WWW.I50900.COM_WWWI50900COM__I50900COM_ WWW.831321.COM_WWW831321COM__831321COM_ WWW.573036.COM_WWW573036COM__573036COM_ WWW.788198.COM_WWW788198COM__788198COM_ WWW.61789Y.COM_WWW61789YCOM__61789YCOM_ WWW.HG56HH.COM_WWWHG56HHCOM__HG56HHCOM_ WWW.HG0642.COM_WWWHG0642COM__HG0642COM_ WWW.707267.COM_WWW707267COM__707267COM_ WWW.55565B.COM_WWW55565BCOM__55565BCOM_ WWW.8456QQ.COM_WWW8456QQCOM__8456QQCOM_ WWW.HG8163.COM_WWWHG8163COM__HG8163COM_ WWW.553333.COM_WWW553333COM__553333COM_ WWW.959962.COM_WWW959962COM__959962COM_ WWW.HG7466.COM_WWWHG7466COM__HG7466COM_ WWW.HG0283.COM_WWWHG0283COM__HG0283COM_ WWW.202184.COM_WWW202184COM__202184COM_ WWW.788685.COM_WWW788685COM__788685COM_ WWW.710162.COM_WWW710162COM__710162COM_ WWW.64168R.COM_WWW64168RCOM__64168RCOM_ WWW.BET244.COM_WWWBET244COM__BET244COM_ WWW.336337.COM_WWW336337COM__336337COM_ WWW.5614B.COM_WWW5614BCOM__5614BCOM_ WWW.478958.COM_WWW478958COM__478958COM_ WWW.127MSC.COM_WWW127MSCCOM__127MSCCOM_ WWW.HG8404.COM_WWWHG8404COM__HG8404COM_ WWW.88919H.COM_WWW88919HCOM__88919HCOM_ WWW.GZSLNT.COM_WWWGZSLNTCOM__GZSLNTCOM_ WWW.EOSLIL.COM_WWWEOSLILCOM__EOSLILCOM_ WWW.O3286.COM_WWWO3286COM__O3286COM_ WWW.JS0999.COM_WWWJS0999COM__JS0999COM_ WWW.849770.COM_WWW849770COM__849770COM_ WWW.SS524.COM_WWWSS524COM__SS524COM_ WWW.M3609.COM_WWWM3609COM__M3609COM_ WWW.HK7900.COM_WWWHK7900COM__HK7900COM_ WWW.HY388T.COM_WWWHY388TCOM__HY388TCOM_ WWW.44488U.COM_WWW44488UCOM__44488UCOM_ WWW.BM670.COM_WWWBM670COM__BM670COM_ WWW.HJC076.COM_WWWHJC076COM__HJC076COM_ WWW.207231.COM_WWW207231COM__207231COM_ WWW.HG8827.COM_WWWHG8827COM__HG8827COM_ WWW.YZ7702.COM_WWWYZ7702COM__YZ7702COM_ WWW.XPJ77O.COM_WWWXPJ77OCOM__XPJ77OCOM_ WWW.05598J.COM_WWW05598JCOM__05598JCOM_ WWW.6269NN.COM_WWW6269NNCOM__6269NNCOM_ WWW.11223F.COM_WWW11223FCOM__11223FCOM_ WWW.747733.COM_WWW747733COM__747733COM_ WWW.AVLU44.COM_WWWAVLU44COM__AVLU44COM_ WWW.263388.COM_WWW263388COM__263388COM_ WWW.A5614.COM_WWWA5614COM__A5614COM_ WWW.58777B.COM_WWW58777BCOM__58777BCOM_ WWW.130039.COM_WWW130039COM__130039COM_ WWW.HG8884.COM_WWWHG8884COM__HG8884COM_ WWW.55070H.COM_WWW55070HCOM__55070HCOM_ WWW.3122HH.COM_WWW3122HHCOM__3122HHCOM_ WWW.19019O.COM_WWW19019OCOM__19019OCOM_ WWW.YH314.COM_WWWYH314COM__YH314COM_ WWW.SUN167.COM_WWWSUN167COM__SUN167COM_ WWW.69191E.COM_WWW69191ECOM__69191ECOM_ WWW.ITB653.COM_WWWITB653COM__ITB653COM_ WWW.998MSC.COM_WWW998MSCCOM__998MSCCOM_ WWW.540605.COM_WWW540605COM__540605COM_ WWW.JS1118.COM_WWWJS1118COM__JS1118COM_ WWW.8633WW.COM_WWW8633WWCOM__8633WWCOM_ WWW.169147.COM_WWW169147COM__169147COM_ WWW.9464HH.COM_WWW9464HHCOM__9464HHCOM_ WWW.HG6151.COM_WWWHG6151COM__HG6151COM_ WWW.134988.COM_WWW134988COM__134988COM_ WWW.388447.COM_WWW388447COM__388447COM_ WWW.S8S66L.COM_WWWS8S66LCOM__S8S66LCOM_ WWW.628036.COM_WWW628036COM__628036COM_ WWW.456035.COM_WWW456035COM__456035COM_ WWW.HG7845.COM_WWWHG7845COM__HG7845COM_ WWW.5614H.COM_WWW5614HCOM__5614HCOM_ WWW.406558.COM_WWW406558COM__406558COM_ WWW.994721.COM_WWW994721COM__994721COM_ WWW.HD6678.COM_WWWHD6678COM__HD6678COM_ WWW.VV9497.COM_WWWVV9497COM__VV9497COM_ WWW.105693.COM_WWW105693COM__105693COM_ WWW.297160.COM_WWW297160COM__297160COM_ WWW.SS3331.COM_WWWSS3331COM__SS3331COM_ WWW.609757.COM_WWW609757COM__609757COM_ WWW.95449X.COM_WWW95449XCOM__95449XCOM_ WWW.605123.COM_WWW605123COM__605123COM_ WWW.938719.COM_WWW938719COM__938719COM_ WWW.J99888.COM_WWWJ99888COM__J99888COM_ WWW.AB372.COM_WWWAB372COM__AB372COM_ WWW.995654.COM_WWW995654COM__995654COM_ WWW.KK9068.COM_WWWKK9068COM__KK9068COM_ WWW.557480.COM_WWW557480COM__557480COM_ WWW.YL2800.COM_WWWYL2800COM__YL2800COM_ WWW.266802.COM_WWW266802COM__266802COM_ WWW.FH9899.COM_WWWFH9899COM__FH9899COM_ WWW.373010.COM_WWW373010COM__373010COM_ WWW.BTX999.COM_WWWBTX999COM__BTX999COM_ WWW.5288JS.COM_WWW5288JSCOM__5288JSCOM_ WWW.AM1H99.COM_WWWAM1H99COM__AM1H99COM_ WWW.HG1206.COM_WWWHG1206COM__HG1206COM_ WWW.YABO88.COM_WWWYABO88COM__YABO88COM_ WWW.6644Y8.COM_WWW6644Y8COM__6644Y8COM_ WWW.781498.COM_WWW781498COM__781498COM_ WWW.951MSC.COM_WWW951MSCCOM__951MSCCOM_ WWW.78555W.COM_WWW78555WCOM__78555WCOM_ WWW.78856A.COM_WWW78856ACOM__78856ACOM_ WWW.85969.COM_WWW85969COM__85969COM_ WWW.HG7741.COM_WWWHG7741COM__HG7741COM_ WWW.6095II.COM_WWW6095IICOM__6095IICOM_ WWW.7276O.COM_WWW7276OCOM__7276OCOM_ WWW.840676.COM_WWW840676COM__840676COM_ WWW.U70266.COM_WWWU70266COM__U70266COM_ WWW.660420.COM_WWW660420COM__660420COM_ WWW.HHH168.COM_WWWHHH168COM__HHH168COM_ WWW.3286J.COM_WWW3286JCOM__3286JCOM_ WWW.19829R.COM_WWW19829RCOM__19829RCOM_ WWW.TT8899.COM_WWWTT8899COM__TT8899COM_ WWW.WXC066.COM_WWWWXC066COM__WXC066COM_ WWW.5535PJ.COM_WWW5535PJCOM__5535PJCOM_ WWW.982425.COM_WWW982425COM__982425COM_ WWW.93936I.COM_WWW93936ICOM__93936ICOM_ WWW.320007.COM_WWW320007COM__320007COM_ WWW.HG5222.COM_WWWHG5222COM__HG5222COM_ WWW.W6333.COM_WWWW6333COM__W6333COM_ WWW.TT3143.COM_WWWTT3143COM__TT3143COM_ WWW.110287.COM_WWW110287COM__110287COM_ WWW.AB213.COM_WWWAB213COM__AB213COM_ WWW.HG4066.COM_WWWHG4066COM__HG4066COM_ WWW.HG7671.COM_WWWHG7671COM__HG7671COM_ WWW.167330.COM_WWW167330COM__167330COM_ WWW.BY801.COM_WWWBY801COM__BY801COM_ WWW.515884.COM_WWW515884COM__515884COM_ WWW.728073.COM_WWW728073COM__728073COM_ WWW.MSC444.COM_WWWMSC444COM__MSC444COM_ WWW.113744.COM_WWW113744COM__113744COM_ WWW.129445.COM_WWW129445COM__129445COM_ WWW.HG0486.COM_WWWHG0486COM__HG0486COM_ WWW.BLS222.COM_WWWBLS222COM__BLS222COM_ WWW.882291.COM_WWW882291COM__882291COM_ WWW.BM309.COM_WWWBM309COM__BM309COM_ WWW.57800E.COM_WWW57800ECOM__57800ECOM_ WWW.AM9983.COM_WWWAM9983COM__AM9983COM_ WWW.YZC256.COM_WWWYZC256COM__YZC256COM_ WWW.HG8234.COM_WWWHG8234COM__HG8234COM_ WWW.5443HH.COM_WWW5443HHCOM__5443HHCOM_ WWW.55511A.COM_WWW55511ACOM__55511ACOM_ WWW.373351.COM_WWW373351COM__373351COM_ WWW.A83377.COM_WWWA83377COM__A83377COM_ WWW.HG8294.COM_WWWHG8294COM__HG8294COM_ WWW.2296OO.COM_WWW2296OOCOM__2296OOCOM_ WWW.BYGJ11.COM_WWWBYGJ11COM__BYGJ11COM_ WWW.401408.COM_WWW401408COM__401408COM_ WWW.XPJ845.COM_WWWXPJ845COM__XPJ845COM_ WWW.899855.COM_WWW899855COM__899855COM_ WWW.HG0159.COM_WWWHG0159COM__HG0159COM_ WWW.156MSC.COM_WWW156MSCCOM__156MSCCOM_ WWW.67797R.COM_WWW67797RCOM__67797RCOM_ WWW.9086KK.COM_WWW9086KKCOM__9086KKCOM_ WWW.13887A.COM_WWW13887ACOM__13887ACOM_ WWW.HG7110.COM_WWWHG7110COM__HG7110COM_ WWW.56655U.COM_WWW56655UCOM__56655UCOM_ WWW.HG6080.COM_WWWHG6080COM__HG6080COM_ WWW.459779.COM_WWW459779COM__459779COM_ WWW.184589.COM_WWW184589COM__184589COM_ WWW.924934.COM_WWW924934COM__924934COM_ WWW.8287FF.COM_WWW8287FFCOM__8287FFCOM_ WWW.HG0432.COM_WWWHG0432COM__HG0432COM_ WWW.690557.COM_WWW690557COM__690557COM_ WWW.3Y7744.COM_WWW3Y7744COM__3Y7744COM_ WWW.88993Q.COM_WWW88993QCOM__88993QCOM_ WWW.HG6776.COM_WWWHG6776COM__HG6776COM_ WWW.LAO941.COM_WWWLAO941COM__LAO941COM_ WWW.603346.COM_WWW603346COM__603346COM_ WWW.119196.COM_WWW119196COM__119196COM_ WWW.RA6699.COM_WWWRA6699COM__RA6699COM_ WWW.1993HG.COM_WWW1993HGCOM__1993HGCOM_ WWW.788MGM.COM_WWW788MGMCOM__788MGMCOM_ WWW.0967FF.COM_WWW0967FFCOM__0967FFCOM_ WWW.YH729.COM_WWWYH729COM__YH729COM_ WWW.314487.COM_WWW314487COM__314487COM_ WWW.348234.COM_WWW348234COM__348234COM_ WWW.0524P.COM_WWW0524PCOM__0524PCOM_ WWW.HG7818.COM_WWWHG7818COM__HG7818COM_ WWW.235589.COM_WWW235589COM__235589COM_ WWW.6666XH.COM__WWW6666XHCOM__6666XHCOM_ WWW.BM417.COM_WWWBM417COM__BM417COM_ WWW.589432.COM_WWW589432COM__589432COM_ WWW.753625.COM_WWW753625COM__753625COM_ WWW.579199.COM_WWW579199COM__579199COM_ WWW.370382.COM_WWW370382COM__370382COM_ WWW.9799FF.COM_WWW9799FFCOM__9799FFCOM_ WWW.999258.COM_WWW999258COM__999258COM_ WWW.HD9909.COM_WWWHD9909COM__HD9909COM_ WWW.HG3515.COM_WWWHG3515COM__HG3515COM_ WWW.LEBA92.COM_WWWLEBA92COM__LEBA92COM_ WWW.HG8129.COM_WWWHG8129COM__HG8129COM_ WWW.88JS77.COM_WWW88JS77COM__88JS77COM_ WWW.98698H.COM_WWW98698HCOM__98698HCOM_ WWW.526659.COM_WWW526659COM__526659COM_ WWW.466909.COM_WWW466909COM__466909COM_ WWW.HG0541.COM_WWWHG0541COM__HG0541COM_ WWW.PJ0570.COM_WWWPJ0570COM__PJ0570COM_ WWW.ZB0106.COM_WWWZB0106COM__ZB0106COM_ WWW.553399.COM_WWW553399COM__553399COM_ WWW.509581.COM_WWW509581COM__509581COM_ WWW.FH9990.COM_WWWFH9990COM__FH9990COM_ WWW.68169C.COM_WWW68169CCOM__68169CCOM_ WWW.323687.COM_WWW323687COM__323687COM_ WWW.W34348.COM_WWWW34348COM__W34348COM_ WWW.JINY28.COM_WWWJINY28COM__JINY28COM_ WWW.HG7658.COM_WWWHG7658COM__HG7658COM_ WWW.95445J.COM_WWW95445JCOM__95445JCOM_ WWW.34348W.COM_WWW34348WCOM__34348WCOM_ WWW.P55866.COM_WWWP55866COM__P55866COM_ WWW.66686W.COM_WWW66686WCOM__66686WCOM_ WWW.0327C.COM_WWW0327CCOM__0327CCOM_ WWW.HG2094.COM_WWWHG2094COM__HG2094COM_ WWW.8804JJ.COM_WWW8804JJCOM__8804JJCOM_ WWW.HG1614.COM_WWWHG1614COM__HG1614COM_ WWW.755569.COM_WWW755569COM__755569COM_ WWW.XPJ86.COM_WWWXPJ86COM__XPJ86COM_ WWW.XH6600.COM__WWWXH6600COM__XH6600COM_ WWW.YL0770.COM_WWWYL0770COM__YL0770COM_ WWW.56969A.COM_WWW56969ACOM__56969ACOM_ WWW.HG3498.COM_WWWHG3498COM__HG3498COM_ WWW.HG8889.COM_WWWHG8889COM__HG8889COM_ WWW.297699.COM_WWW297699COM__297699COM_ WWW.XB88GG.COM_WWWXB88GGCOM__XB88GGCOM_ WWW.KB8826.COM_WWWKB8826COM__KB8826COM_ WWW.8633AA.COM_WWW8633AACOM__8633AACOM_ WWW.0328N.COM_WWW0328NCOM__0328NCOM_ WWW.507886.COM_WWW507886COM__507886COM_ WWW.HG9608.COM_WWWHG9608COM__HG9608COM_ WWW.966MSC.COM_WWW966MSCCOM__966MSCCOM_ WWW.812589.COM_WWW812589COM__812589COM_ WWW.HG0888.COM_WWWHG0888COM__HG0888COM_ WWW.445778.COM_WWW445778COM__445778COM_ WWW.119159.COM_WWW119159COM__119159COM_ WWW.188BC6.COM_WWW188BC6COM__188BC6COM_ WWW.618124.COM_WWW618124COM__618124COM_ WWW.BST818.COM_WWWBST818COM__BST818COM_ WWW.903081.COM_WWW903081COM__903081COM_ WWW.542MSC.COM_WWW542MSCCOM__542MSCCOM_ WWW.HG8423.COM_WWWHG8423COM__HG8423COM_ WWW.HG8482.COM_WWWHG8482COM__HG8482COM_ WWW.HG7962.COM_WWWHG7962COM__HG7962COM_ WWW.968042.COM_WWW968042COM__968042COM_ WWW.PJ911D.COM_WWWPJ911DCOM__PJ911DCOM_ WWW.8929CC.COM_WWW8929CCCOM__8929CCCOM_ WWW.35252I.COM_WWW35252ICOM__35252ICOM_ WWW.35700D.COM_WWW35700DCOM__35700DCOM_ WWW.501869.COM_WWW501869COM__501869COM_ WWW.JS6686.COM_WWWJS6686COM__JS6686COM_ WWW.XB88HH.COM_WWWXB88HHCOM__XB88HHCOM_ WWW.882747.COM_WWW882747COM__882747COM_ WWW.611666.COM_WWW611666COM__611666COM_ WWW.896668.COM_WWW896668COM__896668COM_ WWW.444JS4.COM_WWW444JS4COM__444JS4COM_ WWW.777MTC.COM_WWW777MTCCOM__777MTCCOM_ WWW.873377.COM_WWW873377COM__873377COM_ WWW.105652.COM_WWW105652COM__105652COM_ WWW.CA8865.COM_WWWCA8865COM__CA8865COM_ WWW.654636.COM_WWW654636COM__654636COM_ WWW.07444T.COM_WWW07444TCOM__07444TCOM_ WWW.922873.COM_WWW922873COM__922873COM_ WWW.1123U.COM_WWW1123UCOM__1123UCOM_ WWW.XLCP01.COM_WWWXLCP01COM__XLCP01COM_ WWW.LAO059.COM_WWWLAO059COM__LAO059COM_ WWW.576309.COM_WWW576309COM__576309COM_ WWW.0152OO.COM_WWW0152OOCOM__0152OOCOM_ WWW.9700YH.COM_WWW9700YHCOM__9700YHCOM_ WWW.N70997.COM_WWWN70997COM__N70997COM_ WWW.HG4911.COM_WWWHG4911COM__HG4911COM_ WWW.YM6888.COM_WWWYM6888COM__YM6888COM_ WWW.LC3939.COM_WWWLC3939COM__LC3939COM_ WWW.89356Q.COM_WWW89356QCOM__89356QCOM_ WWW.37111G.COM_WWW37111GCOM__37111GCOM_ WWW.BCBM05.COM_WWWBCBM05COM__BCBM05COM_ WWW.HG8745.COM_WWWHG8745COM__HG8745COM_ WWW.757966.COM_WWW757966COM__757966COM_ WWW.FH9990.COM_WWWFH9990COM__FH9990COM_ WWW.HG6651.COM_WWWHG6651COM__HG6651COM_ WWW.635234.COM_WWW635234COM__635234COM_ WWW.65518S.COM_WWW65518SCOM__65518SCOM_ WWW.945222.COM_WWW945222COM__945222COM_ WWW.808431.COM_WWW808431COM__808431COM_ WWW.HHH268.COM_WWWHHH268COM__HHH268COM_ WWW.BJ7076.COM_WWWBJ7076COM__BJ7076COM_ WWW.855727.COM_WWW855727COM__855727COM_ WWW.HG3391.COM_WWWHG3391COM__HG3391COM_ WWW.296465.COM_WWW296465COM__296465COM_ WWW.636289.COM_WWW636289COM__636289COM_ WWW.MA0006.COM_WWWMA0006COM__MA0006COM_ WWW.JJS567.COM_WWWJJS567COM__JJS567COM_ WWW.K80299.COM_WWWK80299COM__K80299COM_ WWW.67878Z.COM_WWW67878ZCOM__67878ZCOM_ WWW.720799.COM_WWW720799COM__720799COM_ WWW.ZZUN88.COM_WWWZZUN88COM__ZZUN88COM_ WWW.9595FF.COM_WWW9595FFCOM__9595FFCOM_ WWW.662455.COM__WWW662455COM__662455COM_ WWW.9007YZ.COM_WWW9007YZCOM__9007YZCOM_ WWW.KBL789.COM_WWWKBL789COM__KBL789COM_ WWW.PJ8680.COM_WWWPJ8680COM__PJ8680COM_ WWW.L45638.COM_WWWL45638COM__L45638COM_ WWW.1156OO.COM_WWW1156OOCOM__1156OOCOM_ WWW.785254.COM_WWW785254COM__785254COM_ WWW.HG8502.COM_WWWHG8502COM__HG8502COM_ WWW.121307.COM_WWW121307COM__121307COM_ WWW.706656.COM_WWW706656COM__706656COM_ WWW.HG3926.COM_WWWHG3926COM__HG3926COM_ WWW.YH291.COM_WWWYH291COM__YH291COM_ WWW.FB6611.COM_WWWFB6611COM__FB6611COM_ WWW.HG9757.COM_WWWHG9757COM__HG9757COM_ WWW.362090.COM_WWW362090COM__362090COM_ WWW.0520FF.COM_WWW0520FFCOM__0520FFCOM_ WWW.YL6698.COM_WWWYL6698COM__YL6698COM_ WWW.412004.COM_WWW412004COM__412004COM_ WWW.302592.COM_WWW302592COM__302592COM_ WWW.91880T.COM_WWW91880TCOM__91880TCOM_ WWW.133808.COM_WWW133808COM__133808COM_ WWW.484840.COM_WWW484840COM__484840COM_ WWW.J0678.COM_WWWJ0678COM__J0678COM_ WWW.XH6600.COM__WWWXH6600COM__XH6600COM_ WWW.1389Y.COM_WWW1389YCOM__1389YCOM_ WWW.412004.COM_WWW412004COM__412004COM_ WWW.4270CC.COM_WWW4270CCCOM__4270CCCOM_ WWW.HG7626.COM_WWWHG7626COM__HG7626COM_ WWW.8099DD.COM_WWW8099DDCOM__8099DDCOM_ WWW.HG1813.COM_WWWHG1813COM__HG1813COM_ WWW.LAO243.COM_WWWLAO243COM__LAO243COM_ WWW.9158BT.COM_WWW9158BTCOM__9158BTCOM_ WWW.451360.COM_WWW451360COM__451360COM_ WWW.29329Q.COM_WWW29329QCOM__29329QCOM_ WWW.557789.COM_WWW557789COM__557789COM_ WWW.HG8542.COM_WWWHG8542COM__HG8542COM_ WWW.HG1328.COM_WWWHG1328COM__HG1328COM_ WWW.466366.COM_WWW466366COM__466366COM_ WWW.553399.COM_WWW553399COM__553399COM_ WWW.238267.COM_WWW238267COM__238267COM_ WWW.200SUN.COM_WWW200SUNCOM__200SUNCOM_ WWW.LONG53.COM_WWWLONG53COM__LONG53COM_ WWW.5614D.COM_WWW5614DCOM__5614DCOM_ WWW.3286X.COM_WWW3286XCOM__3286XCOM_ WWW.3788DD.COM_WWW3788DDCOM__3788DDCOM_ WWW.3788DD.COM_WWW3788DDCOM__3788DDCOM_ WWW.55JS44.COM_WWW55JS44COM__55JS44COM_ WWW.HG8516.COM_WWWHG8516COM__HG8516COM_ WWW.DZJ009.COM_WWWDZJ009COM__DZJ009COM_ WWW.XX9611.COM_WWWXX9611COM__XX9611COM_ WWW.E45638.COM_WWWE45638COM__E45638COM_ WWW.A9163.COM_WWWA9163COM__A9163COM_ WWW.QYH23.COM_WWWQYH23COM__QYH23COM_ WWW.31322X.COM_WWW31322XCOM__31322XCOM_ WWW.4996QJ.COM_WWW4996QJCOM__4996QJCOM_ WWW.HG1222.COM_WWWHG1222COM__HG1222COM_ WWW.KC9788.COM_WWWKC9788COM__KC9788COM_ WWW.11220A.COM_WWW11220ACOM__11220ACOM_ WWW.ZS5588.COM_WWWZS5588COM__ZS5588COM_ WWW.RB6222.COM_WWWRB6222COM__RB6222COM_ WWW.AGKS19.COM_WWWAGKS19COM__AGKS19COM_ WWW.6906FF.COM_WWW6906FFCOM__6906FFCOM_ WWW.DNETZJ.COM_WWWDNETZJCOM__DNETZJCOM_ WWW.890655.COM_WWW890655COM__890655COM_ WWW.0967II.COM_WWW0967IICOM__0967IICOM_ WWW.691168.COM_WWW691168COM__691168COM_ WWW.372848.COM_WWW372848COM__372848COM_ WWW.4996JQ.COM_WWW4996JQCOM__4996JQCOM_ WWW.5911XX.COM_WWW5911XXCOM__5911XXCOM_ WWW.108MSC.COM_WWW108MSCCOM__108MSCCOM_ WWW.8804MM.COM_WWW8804MMCOM__8804MMCOM_ WWW.7579Y.COM_WWW7579YCOM__7579YCOM_ WWW.TY1318.COM_WWWTY1318COM__TY1318COM_ WWW.67797F.COM_WWW67797FCOM__67797FCOM_ WWW.319289.COM_WWW319289COM__319289COM_ WWW.590328.COM_WWW590328COM__590328COM_ WWW.788540.COM_WWW788540COM__788540COM_ WWW.548034.COM_WWW548034COM__548034COM_ WWW.755116.COM_WWW755116COM__755116COM_ WWW.662717.COM_WWW662717COM__662717COM_ WWW.9974JS.COM_WWW9974JSCOM__9974JSCOM_ WWW.480260.COM_WWW480260COM__480260COM_ WWW.DHY134.COM_WWWDHY134COM__DHY134COM_ WWW.F65422.COM_WWWF65422COM__F65422COM_ WWW.T09738.COM_WWWT09738COM__T09738COM_ WWW.990607.COM_WWW990607COM__990607COM_ WWW.PU0012.COM_WWWPU0012COM__PU0012COM_ WWW.HG5589.COM_WWWHG5589COM__HG5589COM_ WWW.8015YH.COM_WWW8015YHCOM__8015YHCOM_ WWW.ITB411.COM_WWWITB411COM__ITB411COM_ WWW.87680G.COM_WWW87680GCOM__87680GCOM_ WWW.865MSC.COM_WWW865MSCCOM__865MSCCOM_ WWW.HG2214.COM_WWWHG2214COM__HG2214COM_ WWW.280C75.COM_WWW280C75COM__280C75COM_ WWW.540066.COM_WWW540066COM__540066COM_ WWW.HG8307.COM_WWWHG8307COM__HG8307COM_ WWW.9991ZY.COM_WWW9991ZYCOM__9991ZYCOM_ WWW.56655W.COM_WWW56655WCOM__56655WCOM_ WWW.SJG338.COM_WWWSJG338COM__SJG338COM_ WWW.570701.COM_WWW570701COM__570701COM_ WWW.HG1868.COM_WWWHG1868COM__HG1868COM_ WWW.7196SS.COM_WWW7196SSCOM__7196SSCOM_ WWW.AM3355.COM_WWWAM3355COM__AM3355COM_ WWW.AG5858.COM_WWWAG5858COM__AG5858COM_ WWW.LA3006.COM_WWWLA3006COM__LA3006COM_ WWW.440160.COM_WWW440160COM__440160COM_